Main Page Sitemap

Manual informatica clasa 11


manual informatica clasa 11

Continutul minimal obligatoriu de informatii al formularului este hp flexible thin client t610 - g-t56n 1.65 ghz none urmatorul: - denumirea formularului; - denumirea unitatii; - numarul curent; - materialul/produsul (sortimentul, calitatea, marca, profilul, dimensiunea U/M; pretul unitar; luna; cantitatea; valoarea; - semnaturi: intocmit, verificat.
Se intocmeste intr-un singur exemplar, cel putin anual, la incheierea exercitiului financiar sau la termenele de intocmire a situatiilor financiare periodice, la alte perioade prevazute de actele normative in vigoare si ori de cate ori se considera necesar.
4, care se pastreaza timp de 5 ani, cu incepere de la data incheierii exercitiului financiar in cursul caruia au fost intocmite, in arhiva persoanelor prevazute la art.Jurnal privind salariile, contributia pentru phototools 2.6 professional edition crack asigurari sociale, protectia socialomerilor SI asigurari sociale DE sanatate (Cod 14-6-10).Applied Iridology and Herbology.Se arhiveaza impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.In temeiul prevederilor art.Serveste ca document justificativ de inregistrare in contabilitatea sintetica si analitica, de regula pentru lied von eis und feuer 10 ebook operatiunile care nu au la baza documente justificative (stornari, repartizare profit, constituire provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare etc.).Serveste ca: - document de inregistrare in gestiune a bunurilor cumparate; - document justificativ de inregistrare in contabilitate a valorii bunurilor cumparate; - document pentru justificarea sumelor primite ca avans spre decontare pentru achizitii sau pentru decontarea sumelor platite pentru achizitii.
Donwload pdf, read Online.
Documentele financiar-contabile care atesta provenienta unor bunuri cu durata de viata mai mare de 10 ani se pastreaza, de regula, pe o perioada de timp mai mare, respectiv pe perioada de utilizare a bunurilor.Istoria presei din Banat, vol.Die wahre und die falsche Augendiagnose.Pentru pagubele generate de pierderea, sustragerea sau distrugerea documentelor se stabilesc raspunderi materiale, care cuprind si eventualele cheltuieli ocazionate de reconstituirea documentelor respective.Din istoria Banatului Seve rin.Operatiunile inregistrate in Registrul-jurnal de incasari si plati se totalizeaza anual.Reconstituirea documentelor financiar-contabile pierdute, sustrase sau distruse.Circulaia mic începe in ventriculul drept i se termin în atriul stâng(prin cele 2 vene pulmonare).
Sitemap